Angående hållande av hundar och katter

Inspel inför kommande kontrollvägledning till Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter.

Djurskyddet Sverige har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på att Länsstyrelsernas djurskyddshandläggare inte ställt krav på djurhållare enligt föreskriften 6 kap. 2 §. Detta trots att allmänheten har anmält djurhållningar till myndigheterna. 6 kap. 2 § säger att djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för. Allmänna råd till 6 kap. 2 § lyder: Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.

Läs hela skrivelsen till Jordbruksverket här!