1,6 miljoner vill skrota burarna

Djur i bur utsätts ofta för stort lidande eftersom de begränsas kraftigt i sina rörelser och hindras från att utföra många naturliga beteenden. Nu har 1,6 miljoner EU-medborgare skrivit under för ett förbud mot burhållning av lantbruksdjur i Europa. 

Hundratals miljoner lantbruksdjur inom EU lever hela sina liv eller delar av sina liv i burar. Suggor tvingas amma sina kultingar i fixeringsboxar, kaniner och vaktlar hålls hela livet i karga burar, mycket unga kalvar stängs in i individuella kättar, många hönor sitter fortfarande i bur och ankor och gäss fixeras för att kunna tvångsmatas vid tillverkning av gåslever.

Nu ska frågan behandlas av EU-kommissionen.