Förbjud minkhållningen!

Mink i burSverige får en ny djurskyddslag 1 april 2019. I den tydliggörs att alla djur ska hållas så att deras välfärd främjas och att de har rätt att kunna bete sig naturligt. Dagens minkhållning lever inte upp till dessa krav.

Minken är av naturen intelligenta små ensamlevande rovdjur som jagar, rör sig över stora ytor och alltid väljer att leva nära vattendrag. I fångenskap tvingas de istället att leva tätt inpå andra minkar i små och kala burar utan möjlighet att jaga, röra sig eller simma. När djur inte får utlopp för de beteenden de är skapta för blir de frustrerade och utvecklar beteendestörningar.

Regeringen har nu fått en rapport från Jordbruksverket som drar slutsatsen att det inte går att säga om minkhållningen i Sverige lever upp till djurskyddslagens krav på att djuren ska ha rätt att utöva sina naturliga beteenden och att deras välfärd ska främjas. De föreslår istället mer forskning på området, Djurskyddet Sverige menar att minkarna inte kan vänta. Allt fler andra europeiska länder förbjuder minkhållning, nu är det dags för Sverige. Det är nu upp till regeringen att lägga fram ett förslag som sätter stopp för minkar i bur!

Vi protesterar mot att minkhållningen tillåts fortsätta trots att den bryter mot djurskyddslagen!

Namninsamlingen kommer att lämnas över till regeringen och den nya landsbygdsministern.

Namninsamlingen är avslutad, tack för alla underskrifter!

Läs mer

Varför tycker Djurskyddet Sverige som vi gör? Läs vår skrivelse här! Framsida av skrivelse om minkhållning.