Låt griskultingarna vara kvar hos sin mamma!

Fyra griskultingar

Uppdatering 2017-12-20

Trots protester från oss, andra djurorganisationer, forskare och myndigheter så fattade Jordbruksverket beslut om att tillåta tidigare avvänjning för en del av griskultingarna. Den 1 december 2017 trädde dessa nya regler i kraft. Vi fortsätter föra fram kritiken mot Jordbruksverket, ansvariga politiker och grisföretagare.

Uppdatering 2017-10-23

Namninsamlingen avslutades 17 oktober och överlämnas till Jordbruksverket 18 oktober. Totalt samlade vi in 18 292 underskrifter.

Jordbruksverket har lagt fram ett förslag om att tillåta tidigare avvänjning för smågrisar. Idag är det minst 28 dagar, alltså fyra veckor. Det nya förslaget är att tillåta avvänjning redan från 21 dagar, alltså bara tre veckor som är den känsligaste perioden i griskultingens liv.

När grisarna är fria att välja själva fortsätter ungarna att dia mellan sexton och tjugo veckor. Att ta smågrisarna för tidigt från sin mamma leder till en stor stress, att de lättare blir sjuka och därmed måste fler behandlas med antibiotika.

Orsaken till förslaget är att suggan ska kunna betäckas oftare och därmed föda fler smågrisar per år. Enligt Jordbruksverket handlar det om krav från riksdag och regeringen om att öka produktiviteten. Men i den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin står det att en ökad produktion inte får ske på bekostnad av djurens hälsa, vilket tidigare avvänjning kommer att leda till. Jordbruksverket menar också att förslaget bara omfattar max 10 % av smågrisarna och att det därmed inte skulle vara ett problem.

Vi genomförde under september och oktober en namninsamling och samlade in totalt 18 292 underskrifter. Dessa överlämnades till Jordbruksverket den 18 oktober. Därefter har vi deltagit i ett runda bordssamtal om frågan i riksdagen och väntar nu på att få överlämna namninsamlingen även till regeringen.

Våra krav är:

Att Jordbruksverket inte fattar beslut om att sänka tiden för hur länge griskultingarna ska få gå kvar hos sin mamma.

Att Jordbruksverket inte fattar några beslut om förändringar i regler kring djurhållning innan det vetenskapliga rådet är på plats.

Att landsbygdsministern förtydligar för myndigheten att en ökad produktion inte får ske genom en sänkning av djurskyddsnivån.