Säg nej till kontrollprogrammet för gris!

Grisbranschen vill kunna fixera suggan, avvänja smågrisarna tidigare och ha grisarna i trängre utrymmen. Målet är att öka lönsamheten och minska smågrisdödlighet.

Under hela förra året genomförde branschen ett djurförsök där suggorna fixerades under grisning. Det innebar att hon fick stå eller ligga i en bur där hon varken kunde vända sig eller klia sig. Trots att försöket inte kunde visa på färre döda smågrisar har näringen ändå gått vidare och ansökt om att få ett så kallat kontrollprogram.

Om kontrollprogrammet godkänns får företag som är anslutna till programmet grönt ljus att göra avsteg från befintlig djurskyddslag. Det är Jordbruksverket som ger ett sådant godkännande och vi vill hindra dem för att ge möjlighet till branschen att underskrida djurskyddslagens miniminivå.

Skicka ett mejl till Jordbruksverkets generaldirektör och visa att du står upp för grisarna!

Gör så här:
Fyll i ditt förnamn, efternamn och e-post och skicka brevet till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Tack!