Angående förslag till nya föreskrifter om hållande av hundar och katter

Remiss från Djurskyddet Sverige angående förslag till nya föreskrifter om hållande av hundar och katter – begränsad remiss om separation av valpar och kattungar.

Sammanfattning
I sin helhet tillstyrker vi förslaget delvis.

Gällande den föreslagna 6 kap. 7 § angående avvänjning av hundvalpar så tillstyrker vi mening ett, två och fyra: ”Hundvalpar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig tik som ersättare för henne, annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Valparna ska hållas på detta sätt tills de har uppnått åtta veckors ålder. /…/ Hundvalpar ska under tiden tillsammans med moderne eller hennes ersättare hållas i en trygg och lugn miljö. Vi avstyrker tredje meningen: ”Avvikelse från den angivna tiden är godtagbart om valparna helt har övergått till fast föda och valparnas hälsa och välfärd i övrigt är god”. Gällande det allmänna rådet till 6 kap. 7 § så tillstyrker vi delvis punkt 1 och tillstyrker punkt 2 och 3.

Gällande den föreslagna 6 kap. 9 § angående avvänjning av kattungar så tillstyrker vi mening ett, två och fyra: ”Kattungar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig katthona som ersättare för henne, annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Kattungarna ska hållas på detta sätt tills de har uppnått 12 veckors ålder. /…/ Kattungar ska under tiden tillsammans med modern eller hennes ersättare hållas i en trygg och lugn miljö. Vi avstyrker tredje meningen: ”Avvikelse från den angivna tiden är godtagbart om kattungarna helt har övergått till fast föda och deras hälsa och välfärd i övrigt är god”. Gällande det allmänna rådet till 6 kap. 9 § så tillstyrker vi delvis punkt 1 och tillstyrker punkt 2 och 3.

Vi föreslår att:

  • Andra meningen i 6 kap. 7 § ändras till: Valparna ska hållas på detta sätt tills de har uppnått minst åtta veckors ålder. Detta för att tydliggöra att valparna får hållas på detta sätt längre än så om detta är lämpligt.
  • Tredje meningen i 6 kap. 7 § angående möjlig avvikelse stryks.
  • Andra meningen i 6 kap. 9 § ändras till: Kattungarna ska hållas på detta sätt tills de har uppnått minst 12 veckors ålder. Detta för att tydliggöra att valparna får hållas på detta sätt längre än så om detta är lämpligt.
  • Tredje meningen i 6 kap. 7 § angående möjlig avvikelse stryks.
  • Om Jordbruksverket ändå väljer att ha kvar delarna kring tillåtna avvikelser vill vi att avvikelsen definieras tidsmässigt, förslagsvis maximalt 1-2 dagar.
  • Punkt ett i de allmänna råden till 6 kap. 7 § samt 6 kap. 9 § ändras så att det är tydligt att inte endast digivningsbeteende är avgörande för lämplig ålder för separationen.