Remissvar och skrivelser


Svar på remiss licensjakt på säl

Svar på remiss licensjakt på säl, NV-00327-13 Djurskyddet Sverige är emot införande av licensjakt på säl. Vi motsätter oss införandet av licensjakt både av djurskyddsmässiga och artskyddsmässiga skäl: Svårigheterna...

Läs mer »

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll

Generella synpunkter På fler områden i förordningen föreslås att KOM, genom delegerade akter (delegated acts), ges stora befogenheter att ingripa med hög grad av detaljstyrning av bestämmelser. Detta innebär...

Läs mer »

Yttrande över Snabbremiss ursprungsmärkning kött

Yttrande över Snabbremiss ursprungsmärkning kött (artikel 26.2b), diarienummer 35/2013 Djurskyddet Sverige har blivit uppmärksammat på ovanstående remiss från Livsmedelsverket, och noterar att vi inte finns med i verkets sändlista....

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.