Svar på remiss licensjakt på säl

Svar på remiss licensjakt på säl, NV-00327-13

Djurskyddet Sverige är emot införande av licensjakt på säl. Vi motsätter oss införandet av licensjakt både av djurskyddsmässiga och artskyddsmässiga skäl:

Svårigheterna att på ett djurskyddsmässigt sätt genomföra jakt på ett vattenlevande djur, den träffyta som är i normalfallet utgör ca bara några procent av sälens kropp. Att jag från båt med ett klass två vapen är en ur jaktsynpunkt förkastlig metod, med stora risker för skadeskjutning som följd.

Eftersök av en skott skadad säl verkar vara uteslutet eftersom sälen dyker och kan hålla sig under vattnet under lång tid. Interesset att jag säl från kust och fiskebefolkning är enligt flera undersökningar ringa. Att då intressera nya grupper att jaga säl är inte en framkomlig metod. Sälen anses vara ett av våra mest svårjagade djur som knappast lämpar sig som ett nybörjarvilt.

Den Svenska Sälstammen är ännu inte så stark att den tål jaktformen licensjakt. Knubbsälen är enligt flera bedömare inte så talrik som undersökningar gör gällande. Det ska istället göras åtgärder inom det alltmer tynande yrkesfisket; Att man inte lägger fångstredskapen på samma ställe utan varierar. Att man inte kastar skräpfisken där fångstredskan finns utan flyttar detta till en åtelplats.
Dessa enkla åtgärder har visat att man slipper sälskador helt eller delvis.

Remissvaret i utskriftsvänlig version