Yttrande över Snabbremiss ursprungsmärkning kött

Yttrande över Snabbremiss ursprungsmärkning kött (artikel 26.2b), diarienummer 35/2013

Djurskyddet Sverige har blivit uppmärksammat på ovanstående remiss från Livsmedelsverket, och noterar att vi inte finns med i verkets sändlista. Vi anser att ursprungsmärkning av kött även har flera djurskyddsaspekter och att djurskyddsorganisationer därför bör ges möjlighet att avge synpunkter.

Djurskyddet Sverige vill ha en ursprungsmärkning enligt alternativ tre i powerpointpresentationen ”Implementing rules regarding Article 26 (2)b of Regulation 1169/2011”. Det innebär att vi anser att ursprungsmärkning ska omfatta fött (kläckt), uppfött och slaktat, dvs det som idag gäller för nötkött.

Djurtransporter är en fråga som engagerar och berör många medlemmar i Djurskyddet Sverige. Det gäller inte bara transporter till slakt utan även transporter under hela djurets uppfödningsperiod. En märkning av såväl födelseland, uppfödningsland och land där djuret slaktas ger visserligen en grov men ändå lättbegriplig bild av djurets hantering och utsatthet för transporter.

Konsumentinformation om transport och handel med djur är en angelägen djurskyddsfråga. Djurskyddet Sverige förväntar sig att Sverige från djurskyddssynpunkt driver denna fråga kring fullödig ursprungsmärkning.

Remissvaret i utskriftsvänlig version