Synpunkter på betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan, SOU 2022:43

Djurskyddet Sverige har inte bjudits in att kommentera betänkandet, men önskar att våra synpunkter tas i beaktande. Utredningen är mycket välgjord och genomarbetad. Den ger en bra överblick över det globala problemet med antibiotikaresistens och det stora hot detta innebär för human- och djurhälsa samt för miljön.

Mer forskningsanslag bör reserveras för forskning som rör användning av antibiotika till djur eftersom utredningen visar att denna del av forskningen har färre anslag än forskningen inom humansidan.

Läs hela remissen här.