Animal Health Law – evaluation

Djurhälsa kan inte fullt ut adresseras utan att ta hänsyn till djurvälfärd, eftersom djurhälsa är en del av djurvälfärdsbegreppet. Vi menar att djurvälfärdsaspekten ska beaktas i högre grad inom EU-lagstiftningen. Studier visar att förbättringar av djurvälfärd bidrar till bättre djurhälsa, vilket i sin tur bidrar till bättre folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Därför bör både One Health- och One Welfare-perspektiven återspeglas på ett korrekt sätt i Animal Health Law.

Läs hela remissvaret här.