Angående EU-lagstiftning: Transport

Förslaget innehåller nya och striktare krav gällande transporttider, temperaturer och spårning, samt skydd av känsliga djur, vilket vi uppskattar. Dock har vi uppmärksammat att förslaget i vissa delar inte överensstämmer med EFSAs rekommendationer och de senaste vetenskapliga bevisen. I arbetet med att ta fram det nya förslaget har det uppmärksammats att regelefterlevnaden i medlemsstaterna är ojämn, samt att den nuvarande förordningen lämnar utrymme för tolkningar. Införandet av en ny förordning är ett utmärkt tillfälle att komma till rätta med dessa brister och förslaget därför bör ses över ytterligare.

Läs hela remissen här.