Ban Live Export: Awareness Day

Den 14 juni är det den internationella kampanjdagen ”Ban Live Export: Awareness Day” som är till för att sätta djurtransporterna på EU:s politiska agenda. Djur transporteras i dagsläget från Sverige både inom och utanför EU för att användas i avel eller gå till slakt. Ständigt återkommande rapporter och skandaler om hur djur drabbas av ett enormt lidande och död i samband djurtransporter visar att behovet av en skärpt djurtransportförordning inom EU är akut.

EU håller just nu på att utreda de utdaterade lagarna kring transporterna och därför är det mycket viktigt att uppmärksamma denna dag. Djurskyddet kräver bland annat att:

  • Exporter av levande djur utanför EU förbjuds
  • Transporter med restid på över 4 timmar för fjäderfä och kanin och 8 timmar för övriga djur förbjuds
  • Transporter av dräktiga (där mer än 40% av dräktigheten passerat), nyförlösta och icke avvanda djur förbjuds

Läs gärna skrivelsen Djurskyddet Sverige skickade tillsammans med ett antal andra organisationer till Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg förra veckan.