Djurskyddet Sverige anmäler Lantäggs förpackningar till Livsmedelsverket för vilseledande marknadsföring

Bild på förpackningen. På de tecknade bilderna befinner sig hönsen utomhus. Den ena bilden visar tre hönor i gräset framför ett hus under blå himmel.
Förpackningen på bilden är en av dem som anmälts för vilseledande marknadsföring.

Äggförpackningar med tecknade bilder på höns i utomhusmiljö ger skenet av att hönorna fått gå ute. Men i text framgår att äggen kommer från frigående höns i inomhussystem. Vi anser att det är lätt för konsumenterna att luras av bilderna och tro att äggen faktiskt kommer från höns som tillåts gå ute. Detta förekommer på två av Lantäggs förpackningar. Vi anmäler därför Lantägg, som ägs av Dava Foods, till Livsmedelsverket för vilseledande marknadsföring.

– Den här typen av vilseledande marknadsföring försvårar för konsumenterna och är oacceptabel. Vi hoppas för djurens och konsumenternas skull att Livsmedelsverket tar vår anmälan på allvar så att den kan utredas vidare, säger Anna Lundvall sakkunnig hos oss.

Den ena förpackningen som Djurskyddet Sverige anmäler är Lantäggs specialdesignade familjekartong som är framtagen för att synas ute i butikerna vecka 38 och 39 under ”Från Sverige”-veckorna. På de tecknade bilderna befinner sig hönsen utomhus. Den ena bilden visar tre hönor i gräset framför ett hus under blå himmel. Den andra bilden visar en höna i grönt gräs med tre ägg omkring sig.

Den andra förpackningen som anmälan gäller är Lantäggs förpackning ”Familjens Val”. Bilden på förpackningen visar bland annat en höna och en kyckling som pickar i gräset under solen. Dock hålls hönsen som värper ägg till ”Familjens Val” inomhus.

Läs hela pressmeddelandet här.