Höj din röst för vargen

Efter påtryckningar har EU-kommissionen meddelat att de kan komma att försvaga vargens skyddsstatus. För den svenska vargstammen kan det innebära katastrof då forskning visar att den skandinaviska vargstammen inte uppnått gynnsam bevarandestatus.

Djurskyddet Sverige vill att kommissionen istället för att sänka vargens status, vilket skulle innebära mer jakt på varg, satsar mer på förebyggande åtgärder för att skydda tamdjur mot vargangrepp och höjer de ekonomiska bidragen till stängsling och andra åtgärder som enligt forskning har visats fungera.

EU-kommissionen har öppnat upp för intressenter att komma in med synpunkter och fakta. Tyvärr sker detta under en mycket kort tid och inte med någon vidare transparens. Men Djurskyddet Sverige uppmanar nu allmänheten att maila till kommissionen med sina åsikter. Sista dagen för detta är den 22 september. Skicka ditt mail till WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

Det går bra att skriva på svenska, börja i sådana fall gärna ditt mejl med ”text follows in swedish” för att kommissionen enkelt ska kunna översätta texten.

Läs mer om bakgrunden här.