Glöm inte försöksdjuren i coronapandemin

COVID-19 har drabbat mänskligheten hårt och hela världen håller andan i hopp om vaccin och effektiva läkemedel. Vi delar självklart önskan om ett tillgängligt vaccin och annan medicinsk behandling, men vi vill samtidig uppmana till att inte glömma bort försöksdjuren i den önskan.

Världens forskningsinstitutioner har nog aldrig arbetat så hårt och under sådan tidspress för att snabbt hitta en medicinsk lösning på coronapandemin. Djurförsök är en del av det arbetet, vi får inte glömma bort deras lidande och vi måste också tänka framåt kring hur vi kan förhindra framtida pandemier och hur djurfria metoder faktiskt kan skynda på utvecklingen av läkemedel.

De är av största vikt att forskarna nu koordinerar sin forskning, snabbt delar med sig av resultat och försöksprotokoll för att undvika att dessa utförs flera gånger. Det är också fortsättningsvis fortfarande lika viktigt att varje ny ansökan om att få utföra djurförsök utvärderas lika noga som vanligt. 

Vägen framåt efter pandemin – hur kan djurfria metoder vara en del av lösningen?

Djurskyddet Sverige har länge velat se ökade forskningsanslag till försök som utvecklar nya, djurfria metoder för att ta fram läkemedel. Ett sådant fokus kan framöver också göra samhället betydligt bättre rustat för framtida pandemier. Att ta fram vaccin eller läkemedel med hjälp av djurförsök tar tid! Tid finns inte i en pågående pandemi. Möss är inte människor och resultaten från djurförsök är inte på något sätt möjliga att direkt översätta till människor, tvärtom så är djurmodeller dåliga på att förutsäga vad som fungerar i människan.

Redan idag används avancerade cellmodeller och matematiska modeller och förhoppningen är att dessa kommer att bli både snabbare och bättre kunna förutse vilka som substanser som kommer att vara verksamma i människan. Sverige är idag ett av de ledande länderna vad gäller utveckling av djurfria metoder, men det krävs mer politisk aktion för att den utvecklingen inte ska stanna ute på forskningsinstitutionerna. Verktygen finns, nu behöver möjligheterna för utveckling stärkas. Ett sådant beslut räddar både djurliv och bidrar till en mer effektiv läkemedelsindustri.

Trots pandemin fortsätter våra representanter i de etiska nämnderna att jobba för djuren
Innan någon får utföra ett djurförsök i Sverige görs en etisk prövning i en av Sveriges djurförsöksetiska nämnder. Hälften av ledamöterna i de etiska nämnderna består av lekmän och två i varje nämnd utses av djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Sverige är en av de två organisationerna som är representerade i nämnderna. Våra ledamöter gör ett fantastiskt och viktigt jobb på sin fritid, även nu när tillvaron präglas av corona. Det är ett tungt och frustrerande uppdrag att vara djurens röst i nämnderna och vi är så tacksamma för allt ni gör!

Vad vill Djurskyddet Sverige i djurförsöksfrågan?
Djurskyddet Sverige anser bland annat:

  • Att målsättningen ska vara att alla för djuren plågsamma djurförsök ska kunna ersättas utan att den vetenskapliga kvalitén sänks.  Sverige måste ta fram en nationell strategi för denna målsättning.
  • Att staten, forskningsfinansiärerna och läkemedelsföretag bör avsätta mer pengar till forskning om djurfria metoder.
  • Det behöver göras en översyn av den etiska utvärderingen av djurförsök så att lagstiftningen kring detta följs.

Läs mer om vad vi tycker i vårt principprogram.

Vill du läsa mer?
Forska utan djurförsök: Coronapandemin visar på behovet av nya forskningsmetoder
Eurogroup for animals: We need covid-19-research human relevant and humane