Nya föreskrifter för hund och katt

Den 15 juni träder de nya föreskrifterna för hund och katt i kraft. Detta innebär att starkare djurskydd för våra hundar och katter. Den viktigaste förändringen är att kattägare som låter sina katter gå ute nu blir skyldiga att kastrera sin katt eller på att annat sätt hindra att katten förökar sig.

Djurskyddet Sverige har drivit detta krav under väldigt många år då vi ser att den okontrollerade reproduktionen tillsammans med avsaknad av krav på ID-märkning av katter är orsaken till att det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Vi har haft en representant i den arbetsgrupp på Jordbruksverket som tagit fram förslaget till nya föreskrifter och denna fråga har vi drivit mycket hårt i gruppen.

Målet med de nya reglerna är att:

  • Stärka djurskyddet för hundar och katter.
  • Särskilt höja kattens status i föreskrifterna.
  • Anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen.
  • Tydliggöra hundar och katters grundläggande behov.
  • Tydliggöra djurhållarens ansvar och krav på kompetens.
  • Underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

I närmare en femtedel av hushållen finns minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund. Det finns drygt 2 miljoner hundar och katter i Sverige. En stor del av svenska folket är berörda av de nya djurskyddsreglerna.

Läs hela vårt pressmeddelande här

Läs de nya föreskrifterna här