Det är dags att stärka EU:s jordbruk med förbättrat djurskydd

EU-minister Jessica Roswall,

Vi, undertecknade organisationer och medlemmar i Eurogroup for Animals, skriver till dig för att be om ditt stöd för de kommande förslagen till översyn av EU:s djurskyddslagstiftning inför nästa möte med Allmänna rådet den 19 september.


Detta är en unik möjlighet, inte bara för djuren utan också för EU:s jordbruk. Det kan skapa en ram inom vilken höga djurskyddsnormer stöder ett mer produktivt jordbrukssystem som både är mer miljövänligt och mer hälsosamt för konsumenter.


När EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen åtog sig att göra en omfattande översyn av EU:s djurskyddslagstiftning var det mycket efterlängtat. Nu återstår knappt ett år att ro det i hamn.
Under de senaste årtiondena har vi sett systematiska bevis på de enorma bristerna i den nuvarande djurskyddslagstiftningen när det gäller att skydda djur. Och även utöver djurskyddet finns många och övertygande argument till att den nuvarande lagstiftningen bör ses över.

Läs hela brevet här.