5 saker att tänka på om du köper julskinka

Grisar är fantastiska djur! De är intelligenta och nyfikna och för att de ska må bra krävs att de har möjlighet att få utforska sin omgivning. För dig som väljer att äta kött kommer här fem tips till vad du ska titta efter när du köper julskinka, oavsett om du handlar i din vanliga butik eller direkt från lantbrukaren.

1. Låt smågrisarna få vara med sin mamma
Att ta smågrisarna från sin mamma för tidigt innebär en stress för dem, både fysiskt och fysiskt. Se till att skinkan du köper kommer från grisar som avvänjs allra tidigast vid fyra veckors ålder, helst senare än så. KRAV-grisar får vara kvar hos sin mamma i 40 dagar.

2. Låt grisarna behålla sina svansar
Grisar är nyfikna djur som vill undersöka sin omgivning. Om de inte får tillräckligt att göra kan de börja bita på varandras svansar. I många länderna klipps därför grisarnas svansar av. Se till att skinkan du köper kommer från grisar som fått ha sina svansar kvar. I Sverige är det förbjudet att kupera grisarnas svansar.

3. Låt grisarna få vara ute
Att låta grisarna få gå ute ger dem möjlighet att få frisk luft, böka, beta och röra sig över större ytor. Se till att skinkan du köper kommer från grisar som har tillgång till utevistelse året runt och bete på sommarhalvåret. KRAV-uppfödda grisar ska ha rastgård året runt och tillgång till bete under sommarhalvåret.

4. Friska grisar behöver inte antibiotika
En intensiv djurhållning i en dålig miljö med många djur på liten yta leder till en hög antibiotikaanvändning. Detta leder till antibiotikaresistens vilket är ett allvarligt hot mot djurs och människors hälsa. Välj bara julskinka från länder med strikta regler för antibiotikaanvändning. Sverige använder minst antibiotika i hela EU.

5. Bedövningen är problematisk
Det vanligaste sättet att bedöva grisar inför slakt är med koldioxid som gör grisarna medvetslösa. Koldioxid ger ett mycket starkt obehag i luftvägarna och starka ångestkänslor. Grisarna får ofta panik och försöker ta sig ut. Idag finns inget bra alternativ till koldioxidbedövningen utvecklat om grisarna ska kunna bedövas i grupp.