Angående licens- och skyddsjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare

Djurskyddet Sverige eller andra djurskyddsorganisationer har inte bjudits in att kommentera skrivelsen, men då licensjakt på säl har många djurskyddsaspekter att ta i beaktande väljer vi att kort svara på frågeställningarna i skrivelsen.


Sammanfattande synpunkter
• Licensjakt på gråsäl bör inte vara tillåten.
• Effekten av skadeförebyggande åtgärder bör utvärderas och fiskeverksamheter utbildas i dessa åtgärder.
• Det måste utredas hur licensjakten påverkar lokala populationer av gråsäl samt andelen skadeskjutna sälar.

Läs hela remissvaret här!