Ny rapport! Djuromsorg i handelns egna märkesvaror

Handelns egna märkesvaror (EMV) har tagit en allt större plats i affärernas hyllor. Handelskedjorna har flera olika märkeskoncept med olika profil för kvalitet, pris och sortimentets omfattning. Kraven för djuromsorg i samband med EMV är ofta otydligt formulerade i den offentliga kommunikationen. Konsumenten eller den intresserade allmänheten kan inte få en tydlig bild av dem. Vilka är egentligen kraven på djuromsorg för EMV och hur skall konsumenten veta vilka krav som gäller?

På uppdrag av Djurskyddet Sverige har Gunnar Rundgren gjort en analys av hur kedjorna arbetar med djuromsorg i deras egna märkesvaror och vad allmänheten och konsumenter kan få reda på. Resultatet är en rapport som sammanställer detta. Rapporten bygger i huvudsak på affärskedjornas egna offentliggjorda uppgifter.

Läs rapporten som pdf
Beställ rapporten i pappersform genom att mejla till info@djurskyddet.se

Gunnar Rundgren är lantbrukare, konsult och författare. Han har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk och som jordbruksexpert åt offentlig sektor, Sida, Världsbanken, FN, ideella organisationer och företag. Han var en av grundarna av KRAV 1985 och var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, IFOAM, 2000-2005. Han har skrivit ett flertal böcker, håller föredrag och debatterar om mat, jordbruk och natur samt driver ett mindre jordbruk i Järlåsa.