Debattartikel: Hundarna lider – sätt press på uppfödarna

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet 28/11 skriver Åsa Hagelstedt, generalsekreretare Djurskyddet Sverige, Emma Brunberg, sakkunnig, agr. dr, Djurskyddet Sverige och Johan Beck-Friis, sakkunnig, leg. veterinär Djurskyddet Sverige att domen som nyligen kom i Norge fastställde att avel på cavalier king charles spaniel inte är förenligt med den norska djurskyddslagen på grund av rasens hälsoläge. Det finns ingenting som tyder på att hälsoläget för denna ljuvliga hundras är bättre i Sverige och även den svenska djurskyddslagstiftningen slår fast att ”det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman”.

Trots en tydlig avelslagstiftning fortsätter aveln på hundar som lider på grund av människans önskan om specifika utseenden och föreställningar om vad som är gulligt.

Detta anser vi är ett systematiskt brott mot den svenska djurskyddslagstiftningen, som tillåts fortgå. Men mest av allt är det ett svek mot hundarna.

Läs hela debattartikeln här.