Angående reglering för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål

Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen är i grunden positiva till de föreslagna författningsändringarna och hoppas att dessa kan driva välfärden för de aktuella djuren i en positiv riktning. Dock anser vi att ytterligare åtgärder behövs. Som vi tidigare nämnt anser vi även att det behövs tydliga djurslagsspecifika föreskrifter både för tiden före, under och efter utsläpp. De få rapporter som finns kring de aktuella arterna i Sverige visar på brister i djurskyddet.

Läs hela remissvaret här!