Ordförandekonferens 2020

Förbundsstyrelsen bjuder in lokalföreningarna till ordförandekonferens i Stockholm!

Tid: 25 januari kl 10-16
Plats: IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm

Till konferensen inbjuds ordförande och vice ordförande i lokalföreningarna. Om någon av dessa inte har möjlighet kan ni skicka en annan representant från föreningens styrelse. Varje förening får skicka max två personer till konferensen.

Resor:
Ni bokar och betalar era egna resor. Det finns möjlighet att ansöka om resebidrag på max 2 500kr per förening i efterhand.

Boende:
För deltagare från föreningar med lång resväg som behöver boende fredag-lördag eller lördag-söndag står förbundet för detta. Meddela i anmälan om ni behöver boende.

Innehåll för konferensen

  • Lokalföreningarnas samarbete med länsstyrelse och polis i kattärenden, redovisning av tidningen Djurskyddets granskning och diskussion om hur situationen kan förbättras.
  • Djurskyddet som ”varumärke”, uppföljning av diskussionen på Föreningsdagarna 2019 om vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas.
  • Strategi för 2020-2025 Förbundsstyrelsen presenterar sitt förslag till strategi inför förbundsstämman.
  • Status på frågan om obligatorisk ID-märkning och andra aktuella djurskyddsfrågor.
  • Aktuella frågor från lokalföreningarna. Meddela kansliet om ni vill lyfta en särskild fråga så lägger vi in det i programmet.

Evenemanget har redan varit.