Angående ekologisk produktion

Remissvar med anledning av ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion.

Djurskyddet Sverige har valt att endast kommentera den del av förslaget som gäller djur och tillstyrker förslaget delvis. Vi anser att det behöver förtydligas att unghöns som föds upp för ekologisk produktion ska födas upp i frigående system. Därmed bör 3 kap. 5a § punkt 3 ändras så att den specificeras med de paragrafnummer som gäller frigående system.

I övrigt anser vi att det är beklagligt att det inte finns krav på utevistelse för ekologiska unghöns eftersom tidig tillgång till utevistelse ökar sannolikheten för att de använder uteområdet som vuxna, men förstår behovet av övergångsregler.

Läs hela remissvaret här!