Skärpta straff för brott mot djur

Igår, 7 oktober, lämnade regeringen en proposition, alltså ett förslag, till en lagändring gällande brott mot djur. Den viktigaste delen i förslaget är att man vill införa ett nytt brott, grovt djurplågeri. Detta brott ska kunna leda till fängelse i max 4 år. Detta är ett mycket välkommet förslag anser Djurskyddet Sverige. Detta eftersom djurplågeribrott idag väldigt sällan bestraffas med fängelsedomar. Detta trots att några av de domar som fallit inneburit en sällsynt grymhet mot djuren och ett enormt lidande för de utsatta djuren. En högre straffsats innebär också att brotten kommer att prioriteras högre av polis- och rättsväsende vilket behövs.

Att bestraffa de värsta fallen av djurplågeri är viktigt av två skäl. Det första handlar om djurens lidande och att detta bör värderas högre inom rättskipningen. Forskningen är idag tydlig med att djur upplever smärta, stress och ångest lika tydligt och negativt som människor. Ett samhälle som tillåter att vi människor håller djur för sällskap och livsmedelsproduktion behöver också visa stor respekt för att dessa djur är levande och kännande individer och därmed ska skyddas ifrån lidande. Djur som hålls av människan bör ses som särskilt utsatta då de är helt beroende av människan för sitt välmående och inte har möjlighet att fly undan.

Det andra skälet för att ta brott mot djur på större allvar än idag handlar om kopplingen mellan våld mot djur och våld mot människor. Genom att ingripa tidigt och tydligt mot våldsbrott riktade mot djur kan samhället troligen inte enbart rädda fler djur från att drabbas utan även människor.

Läs regeringens pressmeddelande här!
Läs Djurskyddet Sveriges remissvar här!