Angående brott mot djur

Djurskyddet Sverige tillstyrker samtliga förslag till lagändringar från utredaren och vill utöver detta lämna följande synpunkter:
Det är en väl genomarbetad utredning som enligt vår mening på ett bra sätt uppfyllt direktiven. Utredaren har vägt in olika argument och underbyggt förslaget väl med fakta i frågorna.

Detta är ett mycket bra och viktigt förslag. Utredningen visar tydligt att djurplågeribrott idag väldigt sällan bestraffas med fängelsedomar. Detta trots att några av de domar som redovisas i utredningen inneburit en sällsynt grymhet mot djuren och inneburit ett enormt lidande för de utsatta djuren. Vår bild är att detta inte stämmer överens med den allmänna rättsuppfattningen om hur brott mot djur bör ses på inom rättsväsendet.

Läs hela remissvaret här!