Debattartikel: Ett svek mot vargen och mot våra tamdjur

Djurskyddet Sverige har tillsammans med Djurskyddet Dalarna, Naturskyddsföreningen Dalarna och Naturskyddsföreningen Borlänge skrivit en debattartikel om licensjakten på varg. Debattartikeln publicerades i Dala-Demokraten 5 januari 2023.

Den 2 januari började vinterns licensjakt på varg. I september beslutade länsstyrelserna att 75 individer ska skjutas i landet, mer än en fördubbling jämfört med i fjol.

Populationen är liten, sårbar och inavlad och jakten kommer att utsätta stammen för mer förlust av genetiskt material och djurens sociala strukturer kommer att splittras, med stress och trauma som följd. Ändå hörs röster från jägarlobbyn om att tilldelningen är för liten.

Utifrån vargens hotade situation får jakt endast bedrivas om det inte finns någon annan lösning och om den inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Nu menar alltså myndigheterna att det inte finns någon annan lösning. Vi anser detta både vara felaktigt och inte bara ett svek mot vargstammen utan även de tamdjur som faller offer för vargen.

Läs hela debattartikeln här.