Kryssa en djurvänlig kandidat till EU-parlamentet

Valet till Europaparlamentet kommer att vara avgörande för Europas politiska prioriteringar under de kommande fem åren. Politiska framsteg för djuren kräver engagerade parlamentariker, därför uppmanar vi kandidaterna i EU-valet att visa sitt engagemang genom att anta djurskyddslöftet.

Tillsammans med Eurogroup for animals lanserar vi kampanjen Vote for Animals. På denna sida kan du se vilka av kandidaterna till EU-valet som antagit djurskyddslöftet.

Rösta för djuren och kryssa en djurvänlig kandidat till Europaparlamentet. Europaparlamentsvalet äger rum söndagen den 26 maj.