Ang rapport om lösgående djur

Sammanfattande synpunkter

• Beslutet att alla djur ska hållas lösgående är nödvändigt för att uppfylla 2 kap. 1 § i djurskyddslagen (2018:1192) om att djur ska hållas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas och så att de kan utföra naturliga beteenden.

• Djurskyddet Sverige är eniga i att lagstiftning är det bästa incitamentet för att garantera att samtliga djur hålls lösgående.

• Den föreslagna övergångstiden på 10-15 år är mycket lång. Om det beslutas om en så lång tid med övergångsregler är det viktigt att djurhållare under denna tid får rådgivningsstöd för att redan från början planera för och påbörja omställningen av sin produktion. Tidpunkten för införandet av ett förbud mot uppbundna djur får absolut inte skjutas upp ytterligare med en så lång övergångsperiod.

• Det hade varit önskvärt med en tydlig märkning som ger konsumenterna möjlighet att välja bort mjölk och kött från uppbundna kor och istället välja att betala något högre pris för mjölk från lösgående djur som ett ytterligare incitament till omställning.

• Gällande hästar är det viktigt att utvecklingen gällande hästhållning på ridskolor styrs mot lösdrift snarare än boxhållning då detta ger större välfärdsvinster för hästarna.

Läs hela remissvaret här!