Ang införandet av en positiv lista

Med följande skrivelse vill Djurskyddet Sverige informera riksdagens miljö- och jordbruksutskott om fördelarna med att ge Jordbruksverket ett tydligt bemyndigande att ange vilka djurarter som får hållas för sällskap som föreslås motion 2020/21:1315 (Respekt för djuren, Arter som får hållas för sällskapsdjur). Ett sådant bemyndigande skulle möjliggöra införandet av en så kallad positiv lista över vilka arter som är tillåtna att hållas av privatpersoner. Till skrivelsen bifogas också en rapport med mer information kring exotiska sällskapsdjur i Sverige och fördelarna med en positiv lista.

Läs hela skrivelsen här!

Läs hela rapporten här!