Angående märkning och registrering av katter

Djurskyddet Sverige tillstyrker samtliga förslag till lagändringar från utredaren och vill utöver detta lämna följande synpunkter:

Allmänt om utredningen:

Det är en välskriven och väl genomarbetad utredning som Ulrika Geijer har gjort. Utredningen ger en bra bild av problemen med hemlösa katter och hur det drabbar både katterna och samhället. Vi instämmer helt i problembeskrivningen och uppskattar att utredaren tagit kontakt med oss och andra aktörer som arbetar praktiskt med att hjälpa hemlösa katter och därigenom gjort en verklighetsbeskrivning som vi delar.

Läs hela remissvaret här!