Rasförbud är fel väg att gå

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet 6 mars 2024 skriver vi tillsammans med Svenska hundskyddsföreningen att farliga hundar kräver proaktiva lösningar – inte reaktiva.

Den senaste tiden har debatten om ”farliga hundar” blossat upp efter att ett antal hundattacker fått uppmärksamhet och diskussioner kring hur de ska undvikas har förts.

Ett förslag som alltid tas upp i dessa diskussioner är rasförbud. Men erfarenheterna av rasspecifik lagstiftning är tydliga, det är inte en effektiv förebyggande åtgärd.

Fokus bör i stället riktas där det hör hemma: mot människorna bakom aveln, omvårdnaden och tillsynen av de hundar som blir farliga, oavsett vilken ras eller blandras de har i kopplet. Detta har blivit extra tydligt efter Kalla faktas granskning av uppfödare, som visar på brister i hur hundar föds upp och säljs.

Läs hela debattartikeln här.