Kommentarer på förslaget om nya föreskrifter för hund- och kattvälfärd

I ett remissvar fick Djurskyddet Sverige möjlighet att kommentera på de nya föreskrifterna inom EU för hund- och kattvälfärd.

Läs hela remissvaret här.