EU måste agera för att stoppa smittan av SARS-Cov-2 hos minkar

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Med anledning av den fortsatt allvarliga situationen med COVID-19 pandemin ber undertecknande organisationer om landsbygdsministerns stöd i att kräva att EU-kommissionen vidtar omedelbara förebyggande insatser och anta en gemensam EU-ståndpunkt i fråga om spridningen av Covid19 på minkfarmer.

De senaste månaderna har problemen med smittspridning på minkfarmer inom EU ökad. Hittills har smittan konstaterats på minst 370 minkfarmer i minst 9 länder (källa; Eurogroup for animals). Minkfarmerna är inte längre bara en fråga om djurvälfärd utan nu även en fråga för folkhälsan och det är därför av avgörande vikt att EU agerar med en gemensam stark röst i frågan.

[…]

Vi ber Sveriges regering att uppmana EU kommissionen att anta akuta försiktighetsåtgärder och inta en gemensam EU ståndpunkt avseende COVID-19 på minkfarmar, genom att genast avbryta:

● all minkfarmning inklusive uppfödning,
● alla inom och mellanstatliga transporter av levande minkar och råa pälsar både inom och utanför den Europiska Unionen.

Läs hela skrivelsen här!