Höj djurskyddet inom svensk kycklingindustri genom ECC

Tillsammans med sju andra organisationer har Djurskyddet Sverige skickat ett öppet brev till riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Sverige har en ambitiös djurskyddslagstiftning, men vad gäller svensk kycklingproduktion finns ett
glapp mellan lagens fina ord och hur dessa översätts till praktiken.
Djurskyddslagen slår dels fast att djur ska behandlas väl och skyddas från lidande och sjukdom,
dels att det är förbjudet att utföra avel som resulterar i lidande. Dagens intensiva hållning av
kycklingar, där de växer från 40 gram till två kilo på 35 dagar, klingar inte väl med detta.

European Chicken Commitment (ECC) består av ett antal välfärdskriterier som är baserade
på den senaste forskningen om djurvälfärd och är framtagna av europeiska djurrätts- och
djurskyddsorganisationer. I dagsläget har ett 60-tal företag med verksamhet i Sverige valt
att anta ECC, och sett till Europa är det fler än 370 företag som ställer samma välfärdskrav.
ECC är således på väg att utgöra en ny miniminivå för kycklingarna, och på samma sätt som
företag kan ställa sig bakom kriterierna skulle politiken kunna lagstifta om dem.

Läs kriterierna och resten av brevet här.