Vargfientliga vindar ska inte vina in genom myndigheternas fönster!

Djurskyddet Sverige har skickat ett öppet brev till Naturvårdsverket gällande den vargfientliga politiken som bedrivs just nu.

Visst blåser det vargfientliga vindar i den svenska politiken, men de ska inte vina in genom myndigheternas fönster. En myndighet ska hållas sig saklig och objektiv. Enligt Naturvårdsverkets egen vision ska man dessutom verka för ”En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer”, något som nu inte verkar gälla vargen.

Läs hela brevet här.