Jordbruksverkets förslag till föreskrift om seminverksamhet gällande häst

Remissvar angående Jordbruksverkets förslag till ny föreskrift om seminverksamhet gällande häst.

Djurskyddet Sverige anser att föreslagna ändringar och förtydliganden är väl befogade och rimliga.

Seminverksamheten bör underlättas av förtydligandet att det kan tjänstgöra mer än en ansvarig veterinär vid varje enskild seminstation. Ur djurskyddssynpunkt är det dessutom positivt att gynekologisk undersökning inför varje seminering inte blir obligatorisk, utan att den ansvarige veterinären får avgöra om det är befogat eller ej. Varje undersökning innebär ju en liten risk för skador i tarmen speciellt på unga eller mycket oroliga ston. Att tillåta flera semineringar utan gynekologisk undersökning kan dock inte rekommenderas då det är risk att seminering kan ske på helt fel tid ur ägglossningssynpunkt, då stoet omöjligt kan bli dräktigt och dessutom är extra känsligt för infektioner i livmodern. Även ur djurskyddssynpunkt är de positivt att det skrivs att den/de som missköter seminverksamheten kan få indraget tillstånd.

Sammanfattningsvis anser Djurskyddet Sverige att de föreslagna nya föreskrifterna inte innebär några försämringar ur djurskyddssynpunkt.

Remissvaret i utskriftsvänlig version