Skriftliga synpunkter på utredning om kameraövervakning på slakteri

Djurskyddet Sverige ser kameraövervakning som ett välkommet komplement till den offentliga djurskyddskontrollen. Vi menar att det kommer att innebära en säkerhet för både producenter och konsumenter. Även för slakteriföretagen kan kameraövervakning vara ett bra stöd i utvecklingsarbete för kritiska moment i slaktprocessen. Kontrollmyndigheterna Livsmedelsverket och Länsstyrelsen ges med kameraövervakning större möjligheter till utökade kontroller. Risken finns alltid att kontrollpersonal är i vägen för djur och slakteripersonal och orsakar onödig stress för djuren och där ser vi att kamera kan vara ett bättre alternativ. Det är även möjligt att kontrollen inte ger en rättvisande bild av djurhållning, bedövning eller avlivning om djuren är stressade varför kameraövervakning kan ge en mer rättvisande bild av vissa moment både ur djurens och slakteriföretagens perspektiv.

Kritiska punkter vid slakt är avlastning, drivning samt bedövning och avblodning av djur, alltså vid de tillfällen då djuren hanteras av transportör eller slakteripersonal. Till viss del kan även uppstallningen vara av intresse att övervaka då djur som stallas upp över natten ska utfodras. En sådan sak är svårt för myndigheter att kontrollera i efterhand, men ingår som kontrollpunkt för offentlig kontroll.

Läs alla synpunkter här.