Skrivelse gällande strategier för vattenbruk och fiske

Till: Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Näringsdepartementet
Annett Kjellberg, avdelningschef djuravdelningen, Jordbruksverket samt
Johan Kling, avdelningschef avdelningen för vattenförvaltning, Havs- och
vattenmyndigheten.

Både på EU-nivå och i Sverige arbetas det för tillfället med olika strategier och handlingsplaner för hållbart vattenbruk, yrkesfiske och sportfiske. Sverige arbetar både med en ny flerårig nationell strategisk plan kopplad till EUs havs- och fiskeriprogram och samtidigt förs en dialog med olika intressenter för att ta fram en ny nationell strategi samt handlingsplaner för vattenbruk, yrkesfiske och sportfiske.

Fokuset i tidigare versioner av dessa planer har varit att öka produktionen av sjömat utan att klimat, miljö och fiskbestånd påverkas negativt. Däremot har fiskarnas välfärd till stor del ignorerats. För att de nya planerna ska bidra till hållbarhet så behöver detta ändras och djurvälfärden måste få högsta prioritet när de nya planerna tas fram. Fiskar är redan idag världens överlägset vanligaste produktionsdjur, jagade djur och försöksdjur. Vi ser det som helt oacceptabelt att ha som mål att ytterligare öka en produktion där det saknas både kunskap och ambition att ta hand om de djur som lever i produktionsmiljön och som fiskas från det vilda.

Läs hela skrivelsen här!