Synpunkter gällande Naturvårdsverkets förslag på jakttider

I det aktuella förslaget föreslås att vissa rödlistade arter ska få jagas, samt att jakt och hundträning kan få förekomma under delar av djurens parnings- och uppfödningstid. Detta är vi kritiska till. Vi anser att Naturvårdsverkets konsekvensbeskrivning lämnar mycket att önska gällande eventuell påverkan på djurens välfärd.

Vår huvudsakliga synpunkter till det aktuella förslaget är att:

  1. Inga arter som rödlistats ska vara föremål för allmän jakt och även skyddsjakt på dessa arter bör begränsas kraftigt
  2. Det bör finnas en tidsmarginal till uppfödnings- och parnings-/häckningsperiod
  3. Djurens välfärd måste gå före argument som ökade möjligheter till jaktupplevelser, kulturarv eller ekonomiska skäl

Läs hela remissvaret här!