Skrivelse till statssekreterare Dan Ericsson

Efter vårt möte tillsammans med ett antal andra organisationer med statssekreterare Dan Ericsson den 23 mars 2023 skickade vi en skrivelse till honom rörande de frågor som tagits upp under mötet. Frågor som togs upp var bland flera ordförandeskapet i EU, EU:s pågående översyn av djurskyddsregler och livsmedelsstrategin 2,0.

Läs hela skrivelsen här.