Öppet brev: Även grävlingar i fångenskap måste skyddas

I ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren den 23 april 2023 skriver Djurskyddet Sverige tillsammans med ett antal andra djurskyddsorganisationer att grytanlagsprov med levande grävling är en förlegad och djurskyddsmässigt förkastlig metod att träna hundar för jakt i grävlingsgryt. Vid proven spärrar man in en levande grävling i ett konstgjort gryt, och sedan släpps hunden ner i gångarna. Även om den idag inte kommer åt att bita på grävlingen (vilket länge var tillåtet) utsätts grävlingen för stor stress när den skällande hunden närmar sig. Trots att det finns etablerade träningsmetoder utan levande grävlingar är traditionella grytanlagsprov fortfarande populära, t ex för avelsmeritering bland ägare av grythundar.

Läs hela brevet här.