Stoppa burhållningen

Till Sveriges landsbygdsminister.

Europeiska medborgarinitiativet End the cage age: Stöd förslaget om att förbjuda lantbruksdjur i bur.

Inför Jordbruks- och fiskerådets möte den 19 juli, vill vi informera om utvecklingen när det gäller medborgarinitiativet ”end the cage age” och be Sverige att uttrycka sitt stöd för ett EU-omfattande förbud mot användning av burar i djuruppfödning vid mötet.

Läs hela skrivelsen här!