Förbjud elefanter i cirkusmanegen

Elefant med boll

Djurskyddet Sverige skriver tillsammans med Djurens Rätt på Aftonbladet debatt om att elefanter på cirkus bör förbjudas.

Debattartikel publicerad på Aftonbladet debatt 22 mars 2015

Attityden hos cirkuspubliken när det gäller elefanter och andra vilda djur på cirkus har förändrats. I Sverige har antalet cirkusar som använt elefanter i sina föreställningar minskat och från andra sidan Atlanten nås vi av nyheten att den traditionstyngda amerikanska cirkusen Ringling Bros., som haft elefanterna som sin symbol, slutar med elefanter i sina föreställningar.

Ringling Bros., vars elefanter setts bli misshandlade i fler undercoverfilmer och som genom åren kritiserats hårt från djurskyddsorganisationer för grymheter mot elefanterna, kommer nu att skicka sina 13 turnerande elefanter till ett elefantreservat från och med år 2018. Precis som när svenska cirkusen Cirkus Scott beslöt att sluta med elefanter i sina föreställningar för två år sedan är det ändrade attityder hos allmänheten som ligger till grund. ”Många är obekväma med att vi turnerar med elefanter”, säger cirkusdirektören på Ringling Bros.

I Sverige har två tunga instanser, Sveriges veterinärförbund och expertgruppen som tog fram förslag till ny djurskyddslag, bägge föreslagit förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus på grund av att dessa djurs naturliga beteende inte kan tillgodoses. ”Det finns en etisk debatt som pågår där man frågar sig om det är moraliskt försvarbart att visa de här stora vackra djuren i underhållningssyfte. Då vi vill att alla ska känna sig välkomna när de kommer till oss så har vi valt att avstå”, sa Henry Bronett, direktör för Cirkus Scott efter beslutet om att sluta med elefanter.

Elefanter hör hemma på stora ytor, inte i en cirkusmanege med ständiga resor till nästa show. De elefanter som fortfarande transporteras runt i Sverige under sommaren både uppträder och tränas utomlands under andra delar av året. Det gör att svenska myndigheter saknar insyn i hur träningen av elefanterna gått till för att få dem att utföra konsterna. Vi vet att elefanter på cirkus utsätts för brutala träningsmetoder där så kallade elefantkrokar används, en käpp med en metallkrok.

Cirkusmiljön i sig är ett problem för de flesta djur, men den är särskilt oacceptabel för djur som elefanter och sjölejon som har stora behov att röra sig på land eller i vatten. När djur inte får utlopp för sina naturliga beteenden kan de utveckla olika störda beteenden som de upprepar. Elefanter på cirkus kan ibland ses vagga fram och tillbaka. Det är ett tydligt tecken på att de mår psykiskt dåligt.

Förra sommaren var Cirkus Schollini den enda cirkus i Sverige som hade elefanter i sin föreställning. Cirkus Maximum hade med sig två elefanter men ska inte ha använt dem i föreställningen.

Det är bra att cirkusarna själva, precis som andra företag, lyssnar till kunderna och anpassar sin verksamhet när det inte längre finns stöd hos besökarna för att fortsätta ha elefanter och andra vilda djur på cirkus.

Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus, däribland Nederländerna, Storbritannien och flera latinamerikanska länder. Grekland, Cypern, Bolivia och Bosnien Hercegovina har förbjudit alla djur på cirkus.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, det vi behöver nu i Sverige är ett förbud mot att ha elefanter och andra vilda djur på cirkus, som del i en ny och modern djurskyddslag som faktiskt speglar den tid som vi lever i.

Åsa Hagelstedt
generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Camilla Björkbom
förbundsordförande, Djurens Rätt