Hög tid för ny djurskyddslag

Kattunge

Redan 2011 presenterades en utredning med ett förslag till ny djurskyddslag. Den förra regeringen lovade att lägga fram en proposition utifrån utredningens förslag men inget skedde under tre år.

När vi nu har en ny regering hoppas vi på mer handlingskraft och att en proposition till ny djurskyddslag snarast läggs fram till riksdagen. Nuvarande lag är gammal och på flera områden saknas skydd för djuren.

Vi vill särskilt lyfta följande punkter som finns med i förslaget till ny djurskyddslag:

  • Obligatorisk märkning och registrering av alla katter samt ett förbud mot att överge djur.
  • Tydligare krav på djurägare om kompetens för respektive djurslag samt en minimiålder på 16 år för att äga djur.
  • Tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur.
  • Förtydligande av §4, dvs. att alla djur ska ha möjlighet och rätt till ett naturligt (och normalt) beteende samt hållas på ett sådant sätt att uppkomsten av beteendestörningar förebyggs.
  • Förbud mot att hålla mjölkkor och hästar uppbundna.
  • Förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus.
  • Införande av ”grovt brott mot djurskyddslagen” med upp till 4 års fängelse i straffskalan.

Namninsamlingen avslutades 9 mars och totalt samlades 35 742 underskrifter in.

Vi uppvaktade landsbygdminster Sven-Erik Bucht 10 mars och krävde att förslaget till ny djurskyddslag läggs fram till riksdagen snarast. I samband med uppvaktningen överlämnade vi alla underskrifter.

Läs pressmeddelande om namninsamlingen
Läs mer om mötet med Bucht på Tidningen Djurskyddet