Ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

Förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (ärendenr: NV-04787-14)

Vi vill kraftigt avstyrka förslaget att åter få använda fångsredskap på lodjur. Argumenten som låg bakom beslutet att inte tillåta fångstredskapen 2011 är lika aktuella idag.

Undersökningar av lodjur som fångats med fälla visar att en stor andel av djuren har träflis i magen och skador på klor – detta efter att ha försökt komma ur fällan. Således utsätts de instängda djuren för omfattande stress. Tillsynen av fällorna är också mycket bristfällig.

Vi ser inte att fällfångst är nödvändig för att kunna skjuta lodjur, tidigare har enbart en liten del av fällda lo kommit från fällor. Då lidandet är stort för djuren som hamnar i fällorna bör detta argument väga tungt.

Tidigare har Naturvårdsverket krävt att tester ska genomföras på fällor innan det kan bli aktuellt att införa fällfångst igen. Oss veterligen har inga sådana tester utförts och således är det inte rimligt att åter tillåta användning av fällorna.

Om fällfångst ändå ska användas är det anmärkningsvärt att råden att använda elektronisk larm vid fällfångst tas bort. Detta menar vi bör vara obligatoriskt.

Remissvaret i utskriftsvänlig version