Angående Kommissionens förslag om att lätta på vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet

I ett brev till Sveriges klimat- och miljöminister skriver vi om Kommissionens förslag om att lätta på vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att sänka vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen. Vi menar att detta är djupt olyckligt, både ur vetenskaplig synpunkt men även utifrån EU-medborgarnas åsikter.

En attitydundersökning om stora rovdjur som genomförts bland boende på landsbygden i 10 EU-länder visade att det finns ett genomgående starkt stöd för fortsatt strikt skydd för vargar och andra stora rovdjur. Den oberoende undersökningen, beställd av flera djurskyddsorganisationer, genomfördes i november 2023 i 10 medlemsländer (Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Italien, Belgien, Polen, Danmark, Sverige och Rumänien). Rapporten bifogas detta brev. Även på den svenska landsbygden fanns ett starkt stöd för vargens skyddsstatus och vi vill därför uppmana dig att avvisa Europeiska kommissionens förslag att sänka skyddsstatusen för vargen enligt Bernkonventionen. EU bör istället tydligt signalera att man tar sina åtaganden för att skydda och återställa biologisk mångfald på allvar.

Läs hela brevet här.