Brev till utbildningsministern: Med anledning av den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center

Vår sakkunniga Emma Brunberg har tillsammans med Nationella kommittén skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Mats Persson gällande den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center.

”Vi, som är ledamöter i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, vill uppmärksamma dig på den utmanande situation svensk forskning och utbildning står inför i och med den indragna finansieringen till Sveriges 3R-center. 3R-centret är exekutivt organ till Nationella kommittén och det är Nationella kommittén som beslutar om centrets verksamhet och prioriteringar. Vi vill med denna skrivelse uppmana dig att vidta åtgärder för att säkra svensk spetsforskning genom fortsatt finansiering till Sveriges 3R-center i framtida budget.”

Läs hela brevet här.