Angående avelsplanen för svensk bondkatt

Djurskyddet Sverige, i likhet med andra organisationer som arbetar med djurvälfärd för katter, är förvånade och bekymrade över Jordbruksverkets godkännande av Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan. Vi menar att detta godkännande har skett på osakliga och felaktiga grunder och att det motverkar Jordbruksverkets egna beslut på området samt djurskyddslagens intentioner. I denna skrivelse förklarar vi vår kritik mot flera av punkterna i avelsplanen. Vi har också ett antal frågor Jordbruksverket som vi önskar få svar på. I första hand önskar vi ett digitalt möte med ansvariga tjänstemän, i andra hand ett skriftligt svar på vår kritik och våra frågor.

Läs skrivelsen i sin helhet här!